Jakie umiejętności są niezbędne w opiece nad osobami starszymi!

Idealny kandydat na to stanowisko powinien wykazywać się empatią, cierpliwością i chęcią pomocy niezależnie od stanu zdrowia czy zachowania seniora.

Opieka w Niemczech wymaga również dodatkowych kwalifikacji:

- znajomości języka niemieckiego

- wiedzy na temat chorób z którymi zmaga się podopieczny

- umiejętności sprawnego organizowania zajęć

 -reagowania w nagłych sytuacjach