Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy naszych klientów, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Vona Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-207, ul. Gliwicka 108, numer telefonu: 690 184 990

Jakie dane gromadzimy:

- imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności

- dane identyfikacyjne firmy: NIP, REGON, numer rejestracji działalności 

 gospodarczej

- adres i dane kontaktowe: ulica, nr domu, kod pocztowy, nazwę miejscowości,

 email, numer telefonu

Dane gromadzimy za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Możemy również rejestrować twoje dane,  kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zapytania, ustalenia Twoich preferencji i wymogów dotyczących oferowanych przez nas usług.

Możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

Podmiotom powiązanym i współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji umowy oraz instytucjom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Jakie są Twoje prawa?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawienia, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo i poufność.

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem: daneosobowe@vona.pl