Klauzula informacyjna

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji jest Vona Sp. z o.o. ul. Gliwicka 108, 44-207 Rybnik.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: daneosobowe@vona.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Opiekunka/Opiekun osoby starszej w Niemczech a także w celach przyszłych rekrutacji przez każdego z Administratorów, na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do których Pana/Pani Cv zostanie uznane za adekwatne przez któregokolwiek z Administratorów.

4. Informuję, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań firmy Vona Sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji, w przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres5 lat.

10. Pana/Pani dane będą przekazywane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora, w szczególności: zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, podmioty specjalizujące się w zakresie obsługi roszeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych i operacyjnych, transportowych, zarządzania dokumentacją, świadczenia usług księgowych itp.

11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do Państw trzecich/organizacji międzynarodowych.